CORONA-update: lockdown versoepeld

Goed nieuws voor alle liefhebbers van sport: we kunnen weer aan de slag. Met ingang van 15 januari mogen we weer onze tennissport beoefenen zonder beperkingen in groepsgrootte. Onderlinge wedstrijden zijn weer toegestaan maar wel zonder publiek. En ook mag de kantine nog niet open, dus de echte koffietennis belevenis is nog niet mogelijk.

Meer weten? Kijk op de nieuws site van de KNLTB.

Corona-update, nieuwe lockdown

Een nieuwe lockdown is afgekondigd tot en met in elk geval 14 januari 2022  in een poging om de gevolgen van de omicron variant van het corona virus zoveel mogelijk te beperken. Voor onze vereniging betekent dit dat alle georganiseerde activiteiten worden stilgelegd; dit betreft

  • de winterkunstgrascompetitie van 19 december 2021 en 9 januari 2022.
  • de koffietennis op woensdagochtend.
  • de winteravondcomeptitie.

De KNLTB heeft alles op een rijtje gezet.

Belangrijk nieuws: In afwijking van eerdere berichten is al op 22 december een aanscherping van de regels bekend gemaakt: Dubbelen is NIET toegestaan.

Corona toegangsbewijs nodig voor kantine en terras

Vanaf zaterdag 6 november zijn wij van overheidswege verplicht iedereen van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van onze faciliteiten te controleren op het Corona toegangsbewijs (CTB). Dit betekent voor bezoekers van T.V. 't WOUD:

  • tennissen: geen CTB nodig
  • bezoek tennispark (buiten): geen CTB nodig
  • bezoek terras en kantine: wel CTB nodig
  • gebruik kleedkamers, douches en toilet: wel CTB nodig

De CTB controle wordt uitgevoerd door de aanwezige functionaris.

Samen krijgen we Corona onder controle.

Winteravond 2021-2022

Nu het open toernooi geweest is en de clubkampioenschappen zaterdag 11 september eindigen is er weer tijd voor de winteravondcompetitie. Ook dit keer is Sander Knol de organisator. De planning start op 14 september, schrijf je dus snel in via het deelnameformulier. Om de verwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen geldt het dringende advies om je bondsnummer te selecteren. En nog een tip: Vul bij tijdstip en datum alleen Ja in als je verhinderd bent op die tijd of datum.

Verdere gegevens kun je vinden via de index pagina.

Corona nieuws

Hierbij een korte Corona update vanuit het bestuur:

Helaas is het vanaf zondag 28 november 2021 alleen toegestaan om te tennissen tussen 05.00 - 17.00 uur.

Dus bijvoorbeeld ook de tennislessen in de avond komen voorlopig te vervallen, verdere info komt via Arthur.

Zie volledig bericht op de pagina van de www.knltb.nl.

Overige regels:

- geen publiek, dus ook geen ouders e/o overige familieleden

- 1,5 meter afstand op het park (voor iedereen vanaf 18 jaar)

- een geldige QR-code indien je de kantine in gaat (voor iedereen vanaf 18 jaar).

 

Padel

De nieuwe Corona maatregelen hebben ook tot gevolg dat de Padel clinics op dinsdagavond 30 november en op woensdagochtend 1 december zijn afgelast. Ook de Bijzondere algemene ledenvergadering op donderdag 16 december gaat niet door.

 

 

Werkgroep Padel banen / enquête / uitnodiging gratis proeflessen

Beste leden,

Graag willen wij jullie informeren over de gang van zaken en volgend op de enquête met betrekking tot de eventuele aanleg van Padel banen bij TV ’t Woud. De volledige uitslag van alle ingevuld enquêtes (bijna 100!) zullen we binnenkort op de website publiceren en daar verder toelichten.

Zoals inmiddels wel bekend, is Padel een snel opkomende en populaire racketsport en zijn er naast tennissers ook veel nieuwe sporters in diverse leeftijdsgroepen geïnteresseerd in deze leuke en spectaculaire sport. Er zijn veel overeenkomsten met tennis, zoals de telling, competities en toernooien, het net en bv. in of uit, maar het grote verschil is dat het een wat kleinere baan is, omrand door een deels glazen kooi, een Padel racket en een lichtere bal en het alleen als dubbelspel en met onderhands serveren gespeeld wordt. De glazen wanden van de kooi zijn onderdeel van het spel en mogen geraakt/gebruikt worden; zo mag de bal na 1 stuit bv. via het glas gespeeld worden (min of meer zoals Squash, maar dan niet op een halve baan tegen een muur, maar op een hele baan met een net in het midden). Op de website van de KNLTB – waar Padel ook onder valt – is heel veel meer informatie te vinden (zie www.nlpadel.nl). We zijn voornemens gratis Padel Clinics te organiseren voor onze leden die daar behoefte aan hebben (en dat heeft ruim 65% van de ingevulde enquêtes!) daarover later meer.