Wedstrijd en Toernooi Commissie

De Wedstrijd- en Toernooi Commissie (WTC) organiseert diverse activiteiten voor de seniorleden zoals verschillende toernooien en competities.

De activiteiten van de WTC zijn te verdelen in twee typen activiteiten:
A activiteiten alleen voor eigen leden en
B activiteiten voor leden van zowel de eigen als overige verenigingen (open toernooien)

A: de onderstaande toernooien en competities worden alleen voor eigen leden georganiseerd (bij voldoende deelname):

 • winteravondcompetitie
 • zomeravondcompetitie
 • echtparentoernooi
 • lady's day/evening
 • voorjaarscompetitie
 • winterkunstgrastoernooi
 • clubkampioenschappen
 • familietoernooi (in samenwerking met de jeugdcommissie (JC))
 • koffietennis

B: de volgende open toernooien en competities worden georganiseerd.

 • open veteranen toernooi (35+)
 • open zomertoernooi
 • open jeugdtoernooi (in samenwerking met de jeugdcommissie (JC))
 • bokbiertoernooi

Overige activiteiten
Verder wordt er voor diegenen die van een kaartje leggen houden door een paar kaartliefhebbers twee kaartavonden georganiseerd.

 • Paas klaverjasavond
 • Kerst klaverjasavond

Winter- en zomeravondcompetitie

Deze competities lijken sterk op elkaar.

Spelsoorten: er wordt gespeeld in de spelsoorten herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. De winteravond loopt van ongeveer 1 oktober tot maart en de zomeravond van ongeveer half april tot de vakantieperiode.

Inschrijving: via onze website: toernooi.nl, e-mail of een inschrijfformulier in het clubblad. Er wordt er met wisselende of vaste partners gespeeld.
Er zal een minimaal bedrag per spelsoort verschuldigd zijn.

Duur: elk spel duurt 1 uur, de punten worden gewoon doorgeteld, dus geen tiebreaks of sets.

Telling: na het uur wordt de stand doorgegeven aan de leiding, of zelf op de lijst in de kantine genoteerd.

Speeldagen: deze competities worden meestal op de dinsdag- en donderdagavond gespeeld. De eerste wedstrijden beginnen om 19.00 uur de laatste om 21.00 uur. Tijdens de avonden waarop deze competitie gespeeld wordt zijn er geen banen beschikbaar voor recreatief tennis. Wanneer het weer te slecht is om te spelen (hevige regen, onweer of sneeuw op de baan) zal dit tijdig bekend gemaakt worden op onze site: www.twoud.nl

Indeling: de indeling wordt door de betreffende WTC leden gedaan, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met speelsterkte en opgegeven verhinderingen. Voor elke speelavond worden wedstrijdschema's gemaakt, die ruim van te voren op de site worden gepubliceerd.Ook hangen de wedstrijdschema's voor de komende weken in de publicator bij de poort.

Als je onverwachts een keer niet kan, dan vraag je de aangegeven invallers of andere deelnemers.

Winnaar: winnaar is hij en/of zij die aan het einde van de competitie de meeste punten heeft verzameld.

Prijsuitreiking: aan het einde van de competitie is er op de laatste speelavond een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en de bekendmaking van de winnaars.

Echtparentoernooi

Bij voldoende belangstelling wordt een echtparentoernooi georganiseerd. Leden kunnen met hun partner inschrijven. De opzet is een gezellig dagje tennis met je partner tegen andere stellen. Datum en wijze van inschrijving wordt tijdig op de site en via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Clubkampioenschappen

Elk jaar worden door de WTC de clubkampioenschappen georganiseerd, dit geldt voor alle seniorleden van 't Woud. De clubkampioenschappen zijn verdeeld over 2 weken.
Meestal vinden deze plaats in de maand september. Het is een onderling toernooi, meestal gespeeld in poules. Eenieder speelt in zijn/haar eigen speelsterkte, bij tekort deelname moeten we soms speelsterktes samenvoegen. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Bij de stand 6-6 volgt een tiebreak. Er zijn ook finales en de winnaars kunnen een kleine prijs in ontvangst nemen.

Bokbier toernooi

De organisatie is in handen van een aantal mannelijke leden van de vereniging, Deelnemers zijn mannelijke leden van eigen en andere verenigingen, de "bokken". Meestal wordt het bokbiertoernooi gestart met een stevig ontbijt om aansluitend te gaan tennissen. Verder wordt er kaart gespeeld en gezellig aan gezeten, dit alles onder het genot van een bokbiertje of een ander drankje.
's Avonds komen de "geiten" (partners van de bokken) en worden de sterke verhalen van de dag nog even doorgenomen.

Open toernooien

Er worden door onze vereniging momenteel drie open toernooien georganiseerd te weten het veteranen toernooi (35+) en het open toernooi (zonder leeftijdsbeperking). Het jeugdtoernooi wordt besproken in het onderdeel JC.

Duur: elk spel wordt normaal om twee gewonnen sets gespeeld, indien nodig met een tiebreak.
Bij slecht weer kan de toernooileiding besluiten d.m.v. verkorte sets of op andere wijze de duur van de partijen te verkorten.

Telling: De winnaar van de partij is diegene, of het koppel dat twee sets heeft gewonnen.

Speeldagen: de open toernooien beginnen meestal op zaterdag en de finales zijn de in het daarop volgende weekend op de zondag. In het weekend wordt de hele dag en avond gespeeld. Door de week wordt alleen 's avonds gespeeld, indien nodig bij kunstlicht.

Indeling en spelsoorten: de te spelen spelsoorten staan op het inschrijfformulier vermeld. De indeling wordt d.m.v. loting officieel gedaan in het bijzijn van de bondsgedelegeerde die toezicht houdt dat de loting op een zodanig wijze georganiseerd wordt dat er geen deelnemers worden benadeeld. De bondsgedelegeerde komt tijdens het toernooi een paar maal op bezoek. Wanneer er problemen zijn die niet door de wedstrijdleiding en deelnemer kunnen worden opgelost zal hij/zij bemiddelen en een beslissing nemen.

Voorjaarscompetitie

Door de KNLTB en de verschillende regio's wordt elk jaar een competitie georganiseerd waaraan alle verenigingen met afzonderlijke teams aan mee kunnen doen. Er zijn mogelijkheden voor heren teams, dames teams en gemengde teams. Ook zijn er aparte vormen met leeftijdsgrenzen als 35+ of alleen voor jeugd. Het aantal te spelen partijen is ook afhankelijk van de competitievorm. Er zijn vormen van 4 partijen (alleen dubbels), van 5, 6 en 8 partijen waarbij ook meerdere enkelspel partijen worden gespeeld.

De vereniging kan teams inschrijven die minimaal uit 4 personen bestaan. Bij gemengde teams moeten minimaal 2 mannen en 2 vrouwen zijn opgegeven. Deze opgave wordt gedaan bij de Verenigings Competitie Leider. Deze zorgt ervoor dat inschrijvingen op tijd naar de regio of de
KNLTB worden gestuurd. Dit gebeurt begin december. De competitie wordt gehouden in de maanden april-mei-juni. Per team moet inschrijfgeld worden betaald. Het formulier voor teamopgave wordt in het najaar op de site en in de Smash gepubliceerd.

Winterkunstgrascompetitie

Aan het kunstgrastoernooi doen 5 verenigingen mee. Naast onze vereniging doen mee:TV De Hulk uit Hoorn, TV Swaegh uit Zwaag, TV Westerkogge uit Avenhorn en TV Wognum uit Wognum.

Elke vereniging heeft 12 teams die meedoen. Elk team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren.
De verschillende teams van de verschillende verenigingen spelen tegen elkaar (team 1 van de ene vereniging tegen team 1 van een andere vereniging). Als de even teams thuis spelen dan spelen de oneven teams uit en omgekeerd.
Per vereniging is er een persoon (of meerdere) die dit toernooi organiseert. Elk jaar heeft 1 vereniging de totale organisatie in handen en regelt de feestavond ter afsluiting.

Spelsoorten: er wordt alleen gespeeld in dubbelspelen, dames-heren en gemengd dubbel.

Inschrijving: vanaf de zomer zal er een mededeling op de site en in de Smash verschijnen met een inschrijfformulier.

De kosten voor deelname bedragen ongeveer € 9,00 per deelnemer. Bij voorkeur dient er per team te worden ingeschreven.

Familietoernooi

Zie voor informatie: Jeugd

Racketochtend of Koffietennis

Op woensdagochtend bestaat de mogelijkheid om te tennissen, van 9.00 tot 10.00 uur en daarna koffie drinken. Bij voldoende belangstelling kan er na de koffie ook nog getennist worden. Deelname is mogelijk voor iedereen. Er wordt gewoonlijk gespeeld in dubbels die door loting worden bepaald. Er wordt geen rekening gehouden met speelsterkte en geslacht. Deelname is gratis, voor de koffie moet betaald worden. Ook moet de afwas worden gedaan.